Kommerciel ideudvikling

Om kommerciel ideudvikling 

Du behøver ikke nødvendigvis opfinde den dybe tallerken. Der ligger et stort potentiale i at udfordre det bestående. Kunne der være basis for et marked i form af en afart af det produkt eller den serviceydelse virksomheden sælger i dag? Kunne der være basis for at sælge til nye målgrupper, på nye markeder eller i en anden markedsmæssig form end det bliver gjort i dag.

Mange profitable ideer er blevet født ved blot at stille de rigtige spørgsmål, udfordre de nuværende overbevisninger samt udfordre sig selv til at tænke “uden begrænsninger”. Processen består i sin enkelthed af følgende steps.

 1. Identificere markedstrends og tendenser
 2. Generering af ideer
 3. Evaluering og udvælgelse af den bedste idé
 4. Målgruppevalidering af idéen
 5. Udvikling af et koncept eller en prototype
 6. Test og iteration
 7. Finpudsning og afslutning af idéen.
 8. Launch

Potentielt afkast

Selve øvelsen vil altid skabe nye værdifulde indsigter og tanker der kan bruges i kommerciel kontekst fremadrettet. Potentialet efterfulgt af udviklingen af nye kommercielle forretningsideer kan være følgende:
 1. Øge innovation og konkurrenceevne
 2. Øget omsætning og markedsandel
 3. Forbedret kundetilfredshed og loyalitet
 4. Diversificering og risikoreduktion
 5. Øget medarbejderengagement og motivation
 6. Skabelse af nye jobmuligheder
 7. Øget brandgenkendelse og omdømme.

Lad os facilitere jeres næste/første idéudviklingsworkshop